Pomoc osobom psychicznie chorym

Pomoc osobom psychicznie chorym, z zaburzeniami psychicznymi, także w ciężkiej sytuacji życiowej 

Przy pierwszym spotkaniu pacjent i psycholog podpisują kontrakt psychologiczny, który określa zasady i obowiązki prowadzenia spotkań psychologicznych.

Pierwsze trzy spotkania z psychologiem polegają na rozwiązaniu przez pacjenta testów psychologicznych w celu zdiagnozowania problemu oraz przeprowadzeniu wywiadu.

Kolejne spotkania według uznania psychologa prowadzone są w formie psychoterapii lub pacjenci z podejrzeniem choroby psychicznej przekierowywani są do psychiatrów, którzy decydują o użyciu środków farmakologicznych, psychoterapii wspomagającej, lub hospitalizacji chorego.

Obecnie pomagamy ponad 250 pacjentom w całej Polsce.

Loading